Contributie

Tarieven (per jaar)


Clubcontributie 1e lid € 60,-
Clubcontributie gezinslid € 55,-
Eenmalig entreegeld vereniging rijdend lid (paard) € 60,-
Eenmalig entreegeld vereniging rijdend lid (pony) € 35,-
Lesgeld (om de 14 dgn lessen)  € 200,-

Kosten lidmaatschap via KNHS-vereniging: Wanneer je lid wordt van de KNHS via een KNHS-vereniging, betaal je naast de contributie aan je vereniging een jaarlijkse standaardafdracht van € 25,75 (2020) aan de KNHS.

Notitie lessen: wanneer een ruiter een geplande les niet kan deelnemen is het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid deze les in te halen indien gewenst. Er wordt geen geld teruggegeven, noch is het de verantwoordelijkheid van de instructrice om een nieuwe lesmogelijkheid te creëren.